Na níže uvedeném odkazu na www. belocvetov.cz , je možné se podívat, co se vydává za originál malíře Andreje Bělocvetova.  Stránky se budou doplňovat podle výskytu falz na trhu. Sběratelům je vřele doporučujeme k prostudování. Je žádoucí, aby i další dědici autorských práv obdobným způsobem pečovali o dílo umělce.

http://www.belotsvetov.cz/analyza-falz/

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK