Při rozhovoru s nabyvateli padělaných předmětů, kteří se stali obětí trestného činu, v jehož důsledku jim vznikla majetková škoda, jsme zjistili, že je nepostradatelné kvalitní  zastoupení poškozeného advokátní kanceláří, která má s touto problematikou zkušenosti. Takto poškozeným navrhujeme, aby se na nás obrátili. Konkrétní případ s nimi budeme konzultovat a doporučíme vhodný postup.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK