Mezi našimi interními a externími spolupracovníky jsou odborníci, na různé oblasti posuzování uměleckých předmětů. Jsou to kunsthistorci, restaurátoři, vědečtí pracovníci, odborníci na technologické analýzy uměleckých děl a dále ti, kteří prověřují historii a provenienci posuzovaných děl. Jedná se o osobnosti, které nikdy neměly nic dočinění s prodejem uměleckých děl. Rozhodně se nejedná o profesionální galeristy, kteří jsou zaangažovaní na prodeji a na zisku.

Naše filozofie přístupu k problému je zcela odlišná, my nepotřebujeme hledat zájemce o umělecký předmět, my jej nemusíme za každou cenu prodat, my poskytujeme kvalitní službu.

Vzhledem k většímu počtu odborníků, kteří se podílejí na posuzování díla, a systému křížové kontroly, je možnost neodhalení padělku minimální.

Dále spolupracujeme i s odborníky z příbuzných sběratelských oborů. Jedná se numismatiky, filatelisty a pokud někdo sbírá drahé kameny tak využíváme spolupráci s významnými geology.

Naším partnerem je rovněž renomovaná právní kancelář, která má zkušenosti s řešením právních sporů v této oblasti.Logo-Giacometti-mensi

Některé z našich aktivit jsou podpořeny Nadací Alberta a Anette Giacometti v rámci grantu ART©OPYRIGHT 2013.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK