Návrh zákona,kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona
č. 322/2006 Sb. ODKAZ

Platné znění zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona
č. 322/2006 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. ODKAZ

 

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK