Aktuality

Aktuality

Mimořádná aukce u Christies

V Paříži se uskutečnila aukce stovek uměleckých děl ze sbírky  Yves Saint Laurenta. Jedná se o sbírku s mimořádně kvalitními předměty a mimořádné hodnotě. Z hlediska nových nabyvatelů je jistě zajímavá otázka ohledně pravosti dražených předmětů a právní jistoty. O velkých sbírkách je známo, že v nich je i velké množství padělků a falz. I to s sebou nese sběratelství. Téměř každý sběratel by o tom mohl vyprávět. Ten, který nemá co vyprávět, tak ten ještě pouze nezjistil, že je držitelem falza. Z hlediska právní jistoty je jistě zajímavý postoj Číny, která požadovala stažení sošek, které byly v roce 1860 odcizeny v císařském paláci. Obecně lze říci, že nabytí odcizené věci, ať již vědomé či nevědomé  s sebou nese riziko, že na předmět uplatní své právo původní majitel.

 

Zdroj ČT 24 zprávy 26.2.2009 12.03.hod 17.28 min. Viz.-sekce Videa.

Padělků je o třetinu více

V České republice bylo loni zadrženo 4584 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí všech měn, což představovalo meziroční nárůst o 30 procent.   Dvě třetiny z toho tvořilo české oběživo, nejčastěji padělaná byla tisícikoruna.

Celková hodnota zadržených padělků všech měn loni činila přibližně 5,2 milionu korun, předloni to bylo zhruba 4,6 milionu korun.

Blíže na ČT 24  23.2.2009  zprávy 12.03 hod 14.00 min- viz.sekce Videa.

Tato informace svědčí, že padělání je stále oblíbená činnost. Když se podíváme na způsobenou škodu zjistíme, že částka zase tak velká není.

Stejnou nebezpečnost mají prodeje padělaných historických mincí. To je problematika, ke které se dosud neuskutečnila tisková konference, natož aby byly vyčísleny způsobené škody. Je pravdou, že pro řadového občana zde žádné riziko není, ale sběratelé by mohli vyprávět.

 Když  přirovnáme problematiku padělaných a pozměněných bankovek k trhu s padělanými uměleckými díly, tak nebudeme daleko od pravdy když řekneme, že takovou škodu způsobí zručný padělatel prodejem několika padělků žádaných autorů.

Jednání na ministerstvu spravedlnosti dne ČR 26.1.2009

Dne 26.1.2009 se zúčastnili zástupci  o.s.Falzum STOP  jednání na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti ČR. Předmětem jednání bylo  informování o stavu připravované novely zákona č.36/1967 Sb. o soudních znalcích a tlumočnících a názory a připomínky k novele ze strany zástupců o.s. zejména k §§ 4,5 a 9.  Zástupci ministerstva informovali, že o průběhu přípravy zákona a o tom, že se z jejich pohledu se jedná o optimální kompromis. Dále informovali o skutečnosti, že zákon se v současné době nachází na posouzení v příslušných komisích vlády ČR. Konkrétní výsledky posouzení nejsou v současné době k dispozici. Dá se však již nyní předpokládat, že z novely bude vyřazen problematický § 4/1f. Diskuse se dá očekávat v dalším legislativním procesu i k dalším odstavcům § 4 Dále k § 5/3  ohledně přibírání nových znalců a § 9, který řeší výši minimálního pojištění znalce. V této souvislosti bylo připomenuto, že soudní znalci za své posudky odpovídají  již nyní ve smyslu § 420 OSŘ. Stávající znění zákona č.36/1967 Sb. a navrhované novely jsou umístěny se složce Zajímavé odkazy.

Obchod s uměním pokračuje

Jak je vidět z výsledků aukce umění na Žofíně, která se uskutečnila 25.1.2008, zájem o kvalitní umění stále trvá. Obraz G.Bragua se prodal téměř za 10 mil.Kč. čt1 25.1.2009 19:14:30 hod. Odkaz na reportáž je v sekci Videa.

Španělská policie zadržela odcizené a padělaná díla S.Dalího

Podle zpravodajství čt24 z 23.1.2009  10.06.30 hod. , byla na jihu Španělska zadržena odcizená umělecká díla S.Dalího. Zároveň s nimi byly zadrženy i předměty, které jsou důvodně podezřelé z padělání. U těchto padělků byly i certifikáty potvrzující jejich pravost. Jedná se o podvodné praktiky, které jsou dobře známy i českým sběratelům. V tomto případě chtěli podvodníci využít výročí úmrtí umělce. Můžeme jen spekulovat, že se mohlo jednat o zájemce, kteří byli srozuměni s tím, že část děl je odcizených, a o to více mohli mít radost z nízké nabývací ceny. Aby měl radost i podvodník, tak do nabízeného souboru vložil i padělky. Opakuji, jedná se o spekulaci, ale sběratel by se měl řídit pravidlem, že ve velkých souborech je velká pravděpodobnost výskytu padělku.V sekci Videa se nachází reportáž.

Padělky nejsou naší výsadou

Ve výskytu padělků nejsme žádnou raritou. O problémech s nimi píše i francouzský tisk. Co to vše přináší si můžete přečíst zde: Césarovo dědictví .

Reportéři ČT-Obrazy Pravoslava Kotíka - falza nebo originály?

Je to zamotané jako detektivka. Dva stejné obrazy: oba originály, nebo jedno falzum? Znalecké posudky řeknou jednou tak, podruhé onak - podle toho, kdo o jejich vypracování požádá. Jejich podvedený majitel napadá galerii, která ho prý napálila. Na první pohled se to zdá být logické. Jenže na druhý se v jeho krocích objevují rozpory. Bojuje opravdu proti padělkům, nebo tady jde o něco jiného? Rozplést případ se pokoušela reporérka Aneta Vojtěchová. Reportáž se nachází v sekci Videa.

Registrace občanského sdružení na MVČR

Vážení návštěvníci, chceme Vám sdělit, že dne 26.9.2008 Ministerstvo vnitra České republiky zaregistrovalo občanské sdružení Falzum STOP, které  bude vyvíjet činnost v rámci svého programu. Budeme nabízet pomoc a korektní služby v zájmu všech poctivých sběratelů a investorů. Věříme, že naše služby budou rovněž využívat i všichni poctiví galeristé, kteří nechtějí riskovat svoji dobrou pověst. Těšíme se na spolupráci.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK