V příloze je možno si přečíst Nálezy Ústavního soudu, které výrazně zasahují do rozsudků obecných soudů. Zejména se jedná o právo majitelů padělků na jejich vrácení po vynesení rozsudků a délku doby, po jakou mají být padělky zadržovány pro potřeby trestního řízení.

Po vynesení těchto Nálezů a jejich vykonání však nelze zamezit, aby se falza dostala zpět na trh.

Není na místě zpochybňovat Nálezy či Listinu základních práv a svobod a normy přidružené, ale bylo by potřeba dbát i na práva budoucích kupců obrazů.

Budoucnost nás může nemile překvapit.

II._US_807_19

II._US_2713_18

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK