Aktuality

Aktuality

Policie našla ukradenou Toyen

Policie zaznamenala úspěch. Našla obraz, který byl odcizený v roce 1992. Je to pěkný úspěch a policii gratulujeme. O úspěchu informoval pan Skřepek na čt24 v 17.24 dne 7.4.2009. Je to za posledních několik měsíců další výrazný úspěch. První byl ten, že byli zadrženi pachatelé krádeže obrazů v muzeu v Novém Bydžově, kde byl mimo jiné odcizen i obraz J.Zrzavého. Na zadržení obrazu Toyen není  zajímavé jen to, že majitelé odcizených předmětů mají naději na vrácení předmětu i po dlouhé době od krádeže, ale i ta skutečnost, že odcizený obraz byl předlohou pro vytvoření tzv.“varianty“- falza  známého originálu autora.
K nalezení obrazu se vyjádřil i hlavní kurátor galerie hl.města Prahy Karel Srp na čt24 dne 8.4.2009 v 11.20 hod.
Falzum nalezeného obrazu bylo prodáváno v jedné pražské galerii v roce 2001. Oba obrazy můžete porovnat. Falzum je na www.falzum.cz v sekci Falza- aktuální seznam  a originál rovněž na www.falzum.cz ,sekce Policie pátrá-Pátrání po uměleckých dílech. Pokud obraz nenajdete v sekci Pátrání po předmětech, klikněte zde.....

Představili jsme naše občanské sdružení na serveru kurzy.cz

Naše občanské sdružení mělo možnost se dne 1.4.2009 ve 14.52 hod. představit na serveru www.kurzy.cz . Jedná se o ekonomický server, který se v rámci své činnosti věnuje i alternativním investicím. Zde poskytuje investorům  informace  z aukcí, umění a dalších oblastí, které nejsou běžně dostupné. Zabývá se možnostmi, kam bezpečně investovat  hotovost.
Doporučujeme návštěvu serveru www.kurzy.cz článek "Alternativní investice-Riziko nákupu padělku uměleckého díla je na českém trhu velké" . Můžeme si jen přát, aby redaktoři měli dostatek námětů a vytrvalosti při své činnosti.
Článek se nachází v sekci "Zajímavé odkazy".

Falza opět v hlavních zprávách

Kdo se díval v neděli dne 29.3.2009 na televizní noviny na Nově tak se opět dozvěděl, jak závažným problémem jsou falza uměleckých předmětů na  sběratelském a investorském trhu v ČR. Uváděná procenta výskytu jsou skutečně alarmující. Opět se ukazuje, že obchod s falzy stále kvete, a že k němu značnou měrou přispívá stávající zákon o soudních znalcích, jehož novela se v současné době nachází v legislativním procesu vlády. Naše sdružení vznik novely sleduje a sledovat nadále bude. Alarmující je prodej falz na internetových aukcích. Kupovat umělecké dílo na internetu je vždy vysoce riziková záležitost. Je zde vysoká pravděpodobnost, že dílo bude kradené nebo padělané. Nedoporučujeme nákup. Zdroj: Nova, Televizní noviny, 29.3.2009, 15.35 minuta pořadu. Viz. sekce Videa .

Ještě k aukci století

Aukce sbírky Yvese Saint Laurenta se uskutečnila za mimořádného zájmu návštěvníků a dražitelů. Dalo by se říci, že měla v době, kdy se hovoří  o hospodářské krizi, nebývalý úspěch. Pro jedny to byl důkaz, že i v době krize se kvalitní umělecké předměty prodávají lépe než jindy, pravděpodobně z důvodu uložení finančních prostředků. Pro jiné to bylo zase potvrzení toho, že o krizi se pouze mluví, ale že vlastně není.  Na  aukci došlo k zajímavé situaci. Po telefonu byly  vydraženy bronzové sošky krysy a zajíce z císařského letního paláce z Pekingu, které po rabování paláce v roce 1860 přivezli francouzští vojáci do Francie. Francouzský soud  rozhodl, že Saint Laurent je získal legálně a mohly být tedy draženy. Došlo však situaci, kdy sošky byly vydraženy, ale k úhradě nedošlo. Dražitelem byl Číňan, který takto protestoval proti dražbě sošek a aukci tím zmařil. Tato situace opět obrací pozornost na právní skutečnosti prodeje a nabývání historických předmětů, které pocházejí z krádeží, byť od   krádeže v tomto případě uplynulo již 149 let. Další zajímavou skutečností hodnou pozornosti je, že dražba proběhla po telefonu, což umožnilo tuto situaci. Obecně dražba přes telefon je něco neprůhledného. Jsou dražitelé, kteří se domnívají, že tímto způsobem se manipuluje s příhozy, čímž dochází k umělému navyšování ceny draženého předmětu.

Zdroj.Reuters , iDnes-2.3.2009, ČT24  2.3.2009- Události 19.hod.

Celý článek zde....

Nákup zlatých mincí, dnes dobrá investice, zítra možné riziko

Informace o ražbě zlaté pamětní mince na počest českého předsednictví EU. Ražbu mince o hmotnosti 1 kg provedla  Česká mincovna v Jablonci nad Nisou v počtu 150 kusů. Cena mince bude 900 000,-Kč.

Rozhodně bude zajímavé sledovat cenový nárůst této mince. S ohledem na velikost a hmotnost je dost nepravděpodobné, že by mohlo dojít k jejímu padělání. Pokud cena výrazně stoupne není ani tato možnost či případná dražba vyloučena. U takto významných mincí bude jistě žádoucí sledovat její historii, případně si  při druhotném nabývání  nechat  předložit doklad o nabytí.

Zdroj - Čt 24   9.2.2009-zprávy ve 12.hod.-16.23 minuta . Viz.-sekce Videa.

Něco z praxe

Ve složce Soudní rozhodnutí budeme zveřejňovat dostupné případy, jejichž hlavní aktéři se dopustili podvodných jednání vůči svým patrnerům. Při této své činnosti používají padělané předměty "falza" nebo jiným způsobem obcházejí platné zákony. Jejich cíl je vždy stejný, získání nelegálního finančního prospěchu a podvedení sběratele, investora, konečného uživatele. Pokud někdo ze čtenářů bude mít obdobnou osobní zkušenost, rádi ji na našich stránkách zveřejníme.

Mimořádná aukce u Christies

V Paříži se uskutečnila aukce stovek uměleckých děl ze sbírky  Yves Saint Laurenta. Jedná se o sbírku s mimořádně kvalitními předměty a mimořádné hodnotě. Z hlediska nových nabyvatelů je jistě zajímavá otázka ohledně pravosti dražených předmětů a právní jistoty. O velkých sbírkách je známo, že v nich je i velké množství padělků a falz. I to s sebou nese sběratelství. Téměř každý sběratel by o tom mohl vyprávět. Ten, který nemá co vyprávět, tak ten ještě pouze nezjistil, že je držitelem falza. Z hlediska právní jistoty je jistě zajímavý postoj Číny, která požadovala stažení sošek, které byly v roce 1860 odcizeny v císařském paláci. Obecně lze říci, že nabytí odcizené věci, ať již vědomé či nevědomé  s sebou nese riziko, že na předmět uplatní své právo původní majitel.

 

Zdroj ČT 24 zprávy 26.2.2009 12.03.hod 17.28 min. Viz.-sekce Videa.

Padělků je o třetinu více

V České republice bylo loni zadrženo 4584 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí všech měn, což představovalo meziroční nárůst o 30 procent.   Dvě třetiny z toho tvořilo české oběživo, nejčastěji padělaná byla tisícikoruna.

Celková hodnota zadržených padělků všech měn loni činila přibližně 5,2 milionu korun, předloni to bylo zhruba 4,6 milionu korun.

Blíže na ČT 24  23.2.2009  zprávy 12.03 hod 14.00 min- viz.sekce Videa.

Tato informace svědčí, že padělání je stále oblíbená činnost. Když se podíváme na způsobenou škodu zjistíme, že částka zase tak velká není.

Stejnou nebezpečnost mají prodeje padělaných historických mincí. To je problematika, ke které se dosud neuskutečnila tisková konference, natož aby byly vyčísleny způsobené škody. Je pravdou, že pro řadového občana zde žádné riziko není, ale sběratelé by mohli vyprávět.

 Když  přirovnáme problematiku padělaných a pozměněných bankovek k trhu s padělanými uměleckými díly, tak nebudeme daleko od pravdy když řekneme, že takovou škodu způsobí zručný padělatel prodejem několika padělků žádaných autorů.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK