Aktuality

Aktuality

Trh s obrazy lokálních autorů je zaplaven padělky

Jedná se o upřesňující článek ke článku Falza ve francouzském muzeu. Formou rozhovoru s kunsthistorikem Forcadou je ukázána situace s paděláním lokálních malířů na jihu Francie. Rozhovor proběhl po opětovném otevření muzea v Elne poté, co byly odstraněny padělky malíře Terruse. Při čtení článku se čtenář neubrání dojmu, že stejná situace je i v České republice. Padělatelé v Česku nezahálejí a jejich metody a postupy jsou stejné, jako postupy padělatelů ve Francii. Rozsudek ostravského soudu z 22.9.2015 to dokládá. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Ve Francii je to podobné jako u nás a přikládáme rozsudek od nás - v sekci Soudní rozhodnutí.

Zdroj: https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Musee-dElne-Le-marche-peintres-locaux-inonde-faux-2018-05-01-1200935719

Zajímavý dopis obchodníka k výstavě ruské avantgardy v Gentu

Obchodník a sběratel James Buterwick napsal s dalšími ředitelce muzea v Gentu, které vystavovalo v roce 2017 obrazy připisované ruské avatgardě. Ve svém dopise neposuzoval pravost děl, ale napsal důvody, proč by jako obchodník nepřijal určité obrazy k prodeji, kdyby mu je někdo k prodeji nabídl. Je to jistě zajímavý pohled odborníka, který do obchodu vkládá peníze, na rozdíl od soudních znalců či akademiků. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Policie obvinila znalce

V souvislosti se soudním líčením s padělateli, které probíhá od září 2018 u pražského soudu, jsou již od roku obviněni i tři znalci pro nepravdivé posudky. Jedná se o Vlastimila Tětivu, Petra Beránka a Jiřího Vykoukala. Pokud  by znalci byli obžalováni a následně odsouzeni, tak by to jistě nebyla dobrá zpráva dovnitř kunsthistorické obce. Obvinění totiž zastávali funkce kurátorů či ředitelů významných galerií. Nebyla by to dobrá zpráva ani pro další investory a sběratele. Ti, kteří mají u svého obrazu posudky jednoho z obviněných, jistě nebudou mít dobrý pocit při pohledu na takové dílo. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Jiřina Bohdalová s dalšími koupila v Komerční bance falza obrazů

Již od července 2017 se často objevují informace, že si Jiřina Bohdalová měla koupit od  privátního bankéře v  Komerční bance falešné obrazy známých umělců české moderny, a nebyla sama. Poškození měli koupit  falza obrazů Josefa Čapeka, Jana Zrzavého, Emila Filly a dalších. Od září roku 2018 probíhá u pražského soudu hlavní líčení s třemi obžalovanými. Rozhodně to je jeden z nejvýznamnějších případů padělání v Česku. Průběh soudu ukáže, jak si místní soudy dokáží poradit s padělateli. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Pokračoval soud s padělateli v Plzni

Osm let po zásahu policie, pokračoval dne 8.6. 2018 u KS v Plzni soud s obžalovanými padělateli a překupníky. Už skutečnost, že soud probíhá ještě po 8 let po zásahu policie a sdělení obvinění, je poněkud zarážející. To zejména s ohledem na ustanovení trestního řádu, který vyžaduje rychlý a efektivní průběh trestního řízení. S tímto je poněkud v rozporu i skutečnost, že soud čekal na dožádání ze SRN rok a půl. Požadoval výslech pro něj důležitého svědka. To německé orgány neprovedly. Podle vyjádření soudce to vypadalo, že německé orgány dožádání blokovaly. V reakci na to se vyjádřil obviněný Kovářík, že jej před několika dny oslovil právě ten svědek, kterého chtěl soud vyslechnout. Svědek tedy existuje a dokonce je aktivní i v prodeji a nákupu obrazů. Závěr ať si každý udělá sám.

https://plzensky.denik.cz

Falza obrazů Andreje Bělocvětova

Poslední dobou se na trhu objevuje velké množství falz tohoto významného malíře. Jedná se o internetové i kamenné galerie. Falzifikátoři se snaží využít skutečnosti, že autorova díla jsou v současné době velmi vyhledávaná a také jeho mimořádné plodnosti i mnohotvárnosti tvůrčích období. Velmi důležitou skutečností je i to, že signatury falz se velmi liší od pravých signatur autora, zatímco mezi sebou vykazují značnou podobnost. To vede k zamyšlení, zda nepocházejí od jednoho autora. Ztěchto důvodů chceme veřejnost v co největší možné míře upozorňovat na falza děl tohoto malíře. Předmětné pochybné obrazy najdete v našem seznamu: Falza-pochybné autorství.

Falza ve francouzském muzeu

V jihofrancouzském městě Elne bylo zjištěno, že více než polovina vystavených děl malíře Terruse jsou padělky. Starosta to popisuje jako katastrofu. Základní otázkou je, jak se padělky do muzea dostaly. Případ budeme sledovat, abychom se dozvěděli, kdo je za to odpovědný. Ostatně tak složité by to být nemělo. Něco podobného přeci máme i v našem Národním muzeu. Zde se taky ostatně tešíme na zjištění odpovědnosti. Ještě jedna věc je zajímavá, a to, že se falza dostávají i do muzeí a galerií, kde nejsou zrovna globálně významní malíři, ale ti regionální. Takové případy najdeme i u nás. Z těchto případů vyplývá ještě jedna věc. Výkupní komise by měly při nákupu věnovat velkou pozornost všem okolnostem ohledně nakupovaného předmětu.

https://www.lidovky.cz

Národní muzeum střeží v trezoru sklo místo diamantu

Česká televize nás v Událostech dne 5.3.2018 od 27.30 minuty informovala o skutečnosti, se kterou přišel server Hlídací pes, že v Národním muzeu je ve sbírce drahých kamenů místo 3.největšího diamantu sklo a místo přírodního safíru safír syntetický. Zarážející je několik skutečností. Nový kurátor sbírky Lukáš Zahradníček se podivuje, že se na uvedené problémy přichází až v posledních letech a zároveň uvádí, že polovina rubínů ve sbírce jsou syntetika.
Vedení Národního muzea se podivuje nad tím, jak se to mohlo stát. Dva předchozí kurátoři sbírky byli odborníci. Je třeba se podivovat nad tím, že vedení muzea dlouho zjišťovalo, zda kameny nejsou uloženy jinde. Snažilo se dopátrat, zda nedošlo k záměně neodborností. Zde můžeme říci, že tento směr zjišťování je zcela mylný. Je přeci jasné, že došlo k neodbornému nákupu či podvodu již při nákupu, či podvodné záměně-krádeži ve sbírce. Věc nemusí být promlčená, neví se přeci, kdy k záměně došlo! Tento případ ukázal, jak je důležitá morálka kurátorů sbírek a zároveň jejich kontrola. V Národním muzeu se kontrola evidentně zanedbala!
Zdroje:
https://www.info.cz
http://www.ceskatelevize.cz - Falešné drahokamy v Národním muzeu

Čro Plus 11.3. reportáž o krádeži
Kurátor Lukáš Zahradníček říká, že polovina safírů ve sbírce je umělých. Prý se udělá revize sbírek a pak se z padělků udělá výstava. To je skvělé, ale skvělejší by bylo, kdyby se ukázalo na pachatele, který to způsobil či ukradl!

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK