Aktuality

Aktuality

Rozsudek po 9 letech od spuštění akce

Dne 20. září 2010 vydala policie tiskové prohlášení, že detektivové ÚOOZ realizovali akci pod názvem Ateliér. Jednalo se o podezření z obchodování s padělky uměleckch předmětů. Jak vyplývá ze zprávy, bylo 5 lidí obviněno z trestného činu podvod.

Po dlouhých letech vyšetřování a líčení před soudem vynesl dne 19.3.2019 soudce Krajského soudu Mgr. Bouček rozsudek. Zda jsou podmíněné tresty a finanční postih v řádech statisíců odpovídající práci policie dostatečné, ať si každý zodpoví sám.  Anonymizovaný rozsudek si můžete přečíst ve složce Soudní rozhodnutí. Můžete se rovněž dočíst, že některé obrazy-falza, propadla státu a některá se vracela. Existuje jisté nebezpěčí, že se mohou časem dostat na trh.

Zajímavá je ještě jedna drobnost. Soudy poskytují na vyžádání anonymizované rozsudky. Proč běží taková praxe je  poněkud s podivem. Novináři již dávno sdělili jména obžalovaných, a při veřejných soudních přelíčeních se rovněž všechna osobní data uvádějí. Že by byl tím hlavním důvodem příjem soudu za anonymizaci rozsudku?

Krajský soud v Praze vynesl nepodmíněný rozsudek

Krajský soud v Praze vynesl nepodmíněné rozsudky v trestní věci Jaroslava Fröhlicha a spol.

Už skutečnost, že soud vynesl nepodmíněný rozsudek,  překvapila jistě všechny v soudní síni. Poté, co státní zástupce navrhl v červenci stažení obžaloby, byl rozsudek soudkyně Říhové překvapením. Pro někoho příjemným, a pro druhou stranu jistě nepříjemným. Odsouzení se odvolali a státní zástupce si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Případ není ukončen, můžeme se těšit na pokračování.

V průběhu procesu se ukázalo, že sběratelé a investoři  musí důsledně prověřovat původ nabývaných obrazů. Obraz s reálnou historií bude jistě velmi atraktivní. Nestačí věřit lidem typu Radka Pokludy, který zneužil důvěry klientů KB v banku i svoji osobu, a prodával jim pod falešnou legendou padělky.

Články o soudu a  televizní záběry si můžete prohlédnout v Zajímavých odkazech.

Galerie Národní 25 informuje

V únoru letešního roku  se na veřejnosti objevilo upozornění na padělky, které se  prodávaly v nejmenované galerii na Praze 1. Upozornění rozesílá aukční síň  Aukční síň galerie Národní 25 sro. V přiloženém upozornění je možné si přečíst, že nejmenované galerie prodávala podezřelá díla-padělky od znýmých autorů – Zrzavý, Radimský , Úprka a další.  Pozornost je jistě potřeba věnovat informaci, že k padělkům jsou posudky uznávaných znalců, či přípisy, že znalec obraz viděl a posoudil. Na doplnění je zde třeba říci, že před soudem budou stát v nejbližší době 3 soudní znalci.

Předmětný počin jistě vzbudil pozornost sběratelů, investorů i galeristů. Doufejme, že do věci vnese světlo i  policie, kam se jistě provozovatel galerie Národní 25 obrátil. Sám má jistě přesvědčivé důkazy dokládající jeho tvrzení.

Jistě uslyšíme něco o konkurenčním boji. Poněkud překvapivá je  nabídka, že nakupující s pochybnostmi se mají obrátit na  galerii Národní 25. Tato nabídka skutečně  může opravňovat tvrzení o konkurenčním boji. Na ověřování a posuzování pravosti jsou však jistě jiné orgány. Je jen škoda, že nebyla přímo jmenována konkrétní galerie, ony totož jmenované autory a prodávají všechny  galerie na Praze 1. Takto je to poněkud bezzubé, přesto je to zajímavý počin, zejména v souvislosti s rozsudkem krajského soud ve věci obžalovaného J.Fröhlicha a spol ze dne 26.8.2019.

Rozhodně je na co se těšit.

Informace  Národní 25 zde

Toyen-po letech soudních jednání padl konečně pravomocný rozsudek

Po deseti letech soudních jednání padl rozsudek. Nejvyšší soud odmítl dovolání obžalovaných- Šimona, Filipa a Běhunčíka, kteří podali dovolání do rozsudku. Je tady pravomocný rozsudek s podmíněnými tresty.

Někdo může mít názor, že trestná činnost, popsaná v obžalobě, si zasloužila vyšší tresty. Toto je však zbytečné komentovat.  Každý si jistě udělá názor sám, zejména když zjistí, jak dlouho se soudní přelíčení vedlo před okresním soudem v Benešově. Kdo se zúčastnil častěji soudních přelíčení, tak ztrácel důvěru v českou justici. Skutečnost, že padl aspoň takový rozsudek, je zásluhou Nejvyššího soudu.

Další otázkou, a pro poškozené jistě důležitější je jistě skutečnost, kdy dostanou do svého držení  odcizený rodinný obraz. Na připomenutí- obraz byl odcizen již v roce 1992.

Rozsudek NS se zabýval jednou velmi důležitou skutečností. Tou bylo, zda poslední držitel obrazu Běhunčík nabyl obraz v dobré víře. Podle soudu jej v dobré víře nenabyl. Je to jistě důležité poučení pro další kupující, aby se důsledně zajímali o původ kupovaných předmětů. Pokud tak nebudou postupovat, může se stát, že o zakoupený předmět přijdou, a tím i o vložené peníze.

Z případu plyne ještě jedna důležitá zkušenost. Ne všichni znalci  mají dostatečnou morální úroveň. Odcizený obraz Toyenky se  na trhu po krádeži objevil, ale jeden uznávaný kunsthistorik, který jej měl několikrát v ruce v době, kdy byl obraz vedený jako odcizený, tuto skutečnost nesdělil poškozeným. Tristní zjištění.

Celé články si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Rozsudek nad padělatelem a znalcem

Nejvyšší soud vydal pravomocný rozsudek nad padělatelem Ptáčníkem, který dával od roku 2007 do oběhu stovky obrazů zejména lokálních malířů - Podešvy, Hofmana a Schneiderky. Maloval i obrazy  vyhledávaných a ceněných autorů -Mataly, Grosse, Foltýna, Kremličky. Zarážející je jak množství, tak způsoby pouštění obrazů do oběhu. Jak je možné, že falza neodhalil známý galerista? Zarážející je i výkon znalce Mikuláštíka. Tak takové znalce sběratelé a investoři jistě nepotřebují. Ti mohou doufat, že nový zákon o znalcích jim v jejich činnosti  pomůže a povede k očištění trhu. Pro poučení doporučujeme pozorně přečíst rozsudek ve složce - Soudní rozhodnutí.

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/nejvyssi-soud-potvrdil-podminky-v-rozsahle-kauze-padelani-obrazu

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/muz-padelal-pres-200-obrazu-ted-ho-ceka-vezeni_418125.html

Falešné obrazy: potíže v Muzeu Rigaud v Perpignanu

Jak je vidět ze článku, tak problémy s padělky nemají jen v muzeu v Elne, ale i v sousedním muzeu v  Perpignanu. Podezření z padělání padlo na obrazy malíře  Hanicottea. Obrazy byly zapůjčené od soukromého sběratele.

Místní starožitník situaci vyhodnotil slovy:

 “Máme co do činění se strukturovanou sítí, velmi omezenou na několik osob. Absolutní většina starožitníků-antikvářů je čestná, nejsou zapojeni do kšeftaření. Ale hrstka jedinců zamořuje trh.”

Jedná se o výstižné vyjádření, které se jistě vztahuje i na situaci v Česku. Ti čestní by  se měli spojit a vzájemně  se informovat o podezřelých obrazech. Je to v zájmu všech. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Zdroj: https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan/faux-tableaux-malaise-au-musee-rigaud-perpignan-1470993.html

Trh s obrazy lokálních autorů je zaplaven padělky

Jedná se o upřesňující článek ke článku Falza ve francouzském muzeu. Formou rozhovoru s kunsthistorikem Forcadou je ukázána situace s paděláním lokálních malířů na jihu Francie. Rozhovor proběhl po opětovném otevření muzea v Elne poté, co byly odstraněny padělky malíře Terruse. Při čtení článku se čtenář neubrání dojmu, že stejná situace je i v České republice. Padělatelé v Česku nezahálejí a jejich metody a postupy jsou stejné, jako postupy padělatelů ve Francii. Rozsudek ostravského soudu z 22.9.2015 to dokládá. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

Ve Francii je to podobné jako u nás a přikládáme rozsudek od nás - v sekci Soudní rozhodnutí.

Zdroj: https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Musee-dElne-Le-marche-peintres-locaux-inonde-faux-2018-05-01-1200935719

Zajímavý dopis obchodníka k výstavě ruské avantgardy v Gentu

Obchodník a sběratel James Buterwick napsal s dalšími ředitelce muzea v Gentu, které vystavovalo v roce 2017 obrazy připisované ruské avatgardě. Ve svém dopise neposuzoval pravost děl, ale napsal důvody, proč by jako obchodník nepřijal určité obrazy k prodeji, kdyby mu je někdo k prodeji nabídl. Je to jistě zajímavý pohled odborníka, který do obchodu vkládá peníze, na rozdíl od soudních znalců či akademiků. Celý článek si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

plzen2015

Logo MK

eu-2

Logo PK